Điều kiện và Điều khoản

Chào mừng đến với locnuocionkiem.vn!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của locnuocionkiem.vn, có trụ sở tại Việt Nam.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi coi như bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng locnuocionkiem.vn nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đều đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ, đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookies. Bằng cách truy cập locnuocionkiem.vn, bạn đã đồng ý sử dụng cookies theo Chính sách quyền riêng tư của locnuocionkiem.vn. Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookies để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies.

Quyền

Trừ khi có quy định khác, locnuocionkiem.vn và/hoặc người cấp phép của locnuocionkiem.vn sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trênTái xuất bản tài liệu từTái xuất bản tài liệu từ. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ locnuocionkiem.vn cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ Tái xuất bản tài liệu từ locnuocionkiem.vn
 • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ locnuocionkiem.vn
 • Tái sản xuất, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ locnuocionkiem.vn
 • Phân phối lại nội dung từ locnuocionkiem.vn

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến cũng như thông tin trong một số khu vực nhất định của trang web. Chúng tôi không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi, các đại lý và/hoặc chi nhánh của locnuocionkiem.vn. Bình luận phản ánh quan điểm, ý kiến của người đăng quan điểm, ý kiến của mình. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện các Nhận xét về điều này. trang mạng.

Chúng tôi có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa bất kỳ Nhận xét nào có thể bị coi là không phù hợp, mang tính xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam kết và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các quyền và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào khác xâm phạm quyền riêng tư;
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp;

Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Các tổ chức tin tức;
 • Các trang cung cấp danh mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như cách họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác;
 • Các Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc thu hút các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện không được liên kết đến trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc tới thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
 • các trang cộng đồng dot.com;
 • hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho tổ chức từ thiện;
 • nhà cung cấp danh bạ trực tuyến;
 • cổng thông tin internet;
 • các công ty kế toán, luật và tư vấn;
 • cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết đó sẽ không khiến chúng tôi có ấn tượng bất lợi đối với chính chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích mang lại cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của chúng tôi; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin nguồn chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến locnuocionkiem.vn. Vui lòng bao gồm tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn đến liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng công cụ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết tới; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết đến, điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của locnuocionkiem.vn hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày trực quan hoặc diện mạo của Trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào được xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nói cách khác là vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm khác đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của bạn

Bảo lưu các quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào tới Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này. Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi mang tính xúc phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận;
 • giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc
 • loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn mà có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, sai lầm cá nhân và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Miễn là trang web cũng như thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại cửa hàng chúng tôi, chúng tôi cam kết không chỉ cung cấp máy lọc nước chất lượng mà còn đảm bảo rằng quá trình giao hàng và lắp đặt là một trải nghiệm thuận lợi và an tâm cho khách hàng. Dưới đây là chi tiết về chính sách của chúng tôi:

1. Giao Hàng Nhanh Chóng và An Toàn:

 • Giao Hàng Tận Nhà: Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, giúp bạn nhận được sản phẩm một cách nhanh chóng và thuận tiện tại cửa nhà.
 • Đóng Gói Cẩn Thận: Mọi sản phẩm được đóng gói cẩn thận để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi cam kết giao đến tay bạn một cách hoàn hảo như từng chiếc máy lọc nước mới.

2. Lắp Đặt Chuyên Nghiệp:

 • Đội Ngũ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi là những chuyên gia có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về lắp đặt máy lọc nước. Họ sẽ đảm bảo rằng máy của bạn được lắp đặt đúng cách và hoạt động hiệu quả.
 • Lắp Đặt Nhanh Chóng và Hiệu Quả: Quá trình lắp đặt được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn có thể sử dụng máy lọc nước của mình ngay từ lúc đầu.

3. Hướng Dẫn Sử Dụng và Bảo Dưỡng:

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết: Khi hoàn tất lắp đặt, chúng tôi cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết để giúp bạn làm quen nhanh chóng với sản phẩm.
 • Tư Vấn Bảo Dưỡng Định Kỳ: Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn về bảo dưỡng định kỳ để giữ cho máy lọc nước của bạn luôn hoạt động ổn định và tuổi thọ cao.

4. Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng:

 • Đội Ngũ Hỗ Trợ 24/7: Nếu có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào sau khi nhận máy, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

5. Cam Kết Chất Lượng và Hài Lòng Khách Hàng:

 • Chính Sách Đổi Trả Linh Hoạt: Chúng tôi cam kết đổi trả sản phẩm nếu có bất kỳ vấn đề chất lượng nào xuất hiện, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của bạn.

Tại cửa hàng chúng tôi, chúng tôi tin rằng quá trình giao hàng và lắp đặt là bước quan trọng để mang lại cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm không chỉ lành mạnh mà còn thuận tiện và an tâm. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình có được nguồn nước sạch và an toàn trong ngôi nhà của bạn.